Начало указателя Содержание Заглавия газет и другие ключевые слова Поиск Об указателе

Газеты в сети и вне её


_

Библиография

Всего записей: 5
 1. ГАЗЕТИ : нові надходження [в Отделе газетных фондов Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского (НБУВ)]. – Киев.
  Другие фонды: НБУВ
  Электронный каталог новых поступлений ведется с 2010.

  Предусмотрены следующие виды поиска:
  по регионам «Газеты регионов Украины»;
  по заглавию газеты;
  по месту издания;
  по году издания;
  по основной тематике газеты.
  Дата обновления: 2016-06-07
 2. ГАЗЕТИ України 1917–1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (керівник), О. С. Залізнюк ; ред.-бібліографи: О. О. Стиркул, Н. М. Швець; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2014. – 436 c.
  Другие фонды: НБУВ
  «Каталог «Газети України 1917–1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» містить 1327 назв періодичних видань. Каталог складається з повних бібліографічних описів газет, розташованих за алфавітом назв. За одиницю опису взято всі номери однієї газети за чотири роки незалежно від того, змінювалася її назва протягом окресленого періоду чи ні. Опис газет здійснено мовою оригіналу. До складу науково-довідкового апарату каталогу включено п’ять допоміжних покажчиків – іменний, географічний, алфавітний, хронологічний і покажчик мов видання. У додатку подається перелік українських газет, виданих за межами сучасної України у період 1917–1920 рр. Каталог розрахований на вчених, журналістів, бібліотечних працівників, а також усіх, хто цікавиться історією української преси».

  Издание подготовлено Отделом газетных фондов НБУ им. В. И. Вернадского (НБУВ) (описание и аннотация НБУВ; есть поиск по тексту): Смотреть каталог.
  Дата обновления: 2016-06-15
 3. ИМИДЖ-КАТАЛОГИ [в Отделе газетных фондов Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского (НБУВ)]. – Киев.
  Другие фонды: НБУВ
  Комплекс сканированных карточных каталогов газет в НБУВ (далеко не все сканы каталожных карточек можно прочитать):

  Газеты России (алфавитный заглавий);
  Хронологический каталог российских газет 1732 - 1899 и [Б. д.];
  Хронологический каталог российских газет 1900 - 1916.

  Газеты Украины (алфавитный) (1818 - 1916; 1917 - 1920; 1921 - 1925; 1926 - 1929) (включая газеты на иностранных языках).
  Алфавитный каталог газет Украины 1920;
  Хронологический каталог газет Украины 1818 - 1916;
  Хронологический каталог газет Украины 1917 - 1919;
  Географический указатель газет Украины 1917 - 1920;

  Газеты бывшего специального фонда;
  Хронологический каталог коллекций газет бывшего специального фонда 1917-1946;

  Алфавитный каталог колхозных газет 1971 - 1981;
  Географическая картотека колхозных газет 1971 - 1981 (по областям);

  Каталог газет политических партий, движений, конфессий, общественных объединений и обществ в Украине 1989 - 2000 («новая пресса»; алфавитные списки по годам издания).
  Дата обновления: 2016-06-09
 4. НАУЧНЫЕ издания и [печатные] каталоги отдела газетных фондов Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского (НБУВ). – Киев.
  Другие фонды: НБУВ
  Cписок изданий ОГФ НБУВ [... СМ.: ...], доступных on-line (12 загл. на 10.06.2016; описания НБУВ; предусмотрен поиск по тексту; некоторые издания можно скачать):

  Каталог дореволюційних газет, що видавалися на Україні (1822-1916). Довідник №25 / О. М. Пузирьова, О. О. Дмитрієв, Ю. М. Довгаленко. – Едмонтон: Канадський Інститут Українських студій Альбертський університет, 1988. – 184 c.

  Газети України 1917–1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (керівник), О. С. Залізнюк ; ред.-бібліографи: О. О. Стиркул, Н. М. Швець; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К.: НБУВ, 2014. – 436 c.

  Газети України 1930 — 1934 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Каталог: У 2 ч. / Олексій Семенович Онищенко (голова редкол.), авт.-уклад.: Т. О. Борисенко, О. С. Залізнюк, О. С. Лук'янчук. – К.: НБУВ, 2004. – 986 c.

  Газети України 1941–1945 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Каталог / авт.-уклад.: Н. Ф. Самохіна (кер.), Т. О. Борисенко, О. С. Залізнюк, О. С. Лук'янчук ; ред.-бібліографи: Н. Ф. Криворучко, О. С. Лук'янчук ; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К.: НБУВ, 2008. – 567 c.

  Газети України 1946–1950 років у фондах Національної бібліотеки України імені : каталог / О. А. Вакульчук , О. С. Залізнюк [и др.].; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – К., 2012. – 410 с.

  Газети України 1951–1955 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (керівник), О. С. Залізнюк, ред.-бібліографи: О. О. Стиркул, І. М. Швець; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К.: НБУВ, 2013. – 500 c.
  . . .
  Київські газети 1838–1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук. кат. / авт.-уклад.: О. С. Залізнюк ; ред.-бібліограф: І. М. Швець ; комп’ютерна технологія К. В. Лобузіна; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – К.: НБУВ, 2015. – 608 с.
  . . .
  Видання політичних партій, рухів, самодіяльних громадських об`єднань і товариств в Україні 1988-1990 рр. Довідник № 41 / Т. О. Борисенко, О. А. Заварзіна, О. С. Залізнюк. – Едмонтон: Канадський Інститут Українських студій Альбертський університет, 1988. – 38 c.

  Неформальна преса в Україні (1988-1991) / Т. Борисенко [и др.]. – К.: Смолоскип, 2001. – 141 c.

  Незалежна преса України (1988-1992). Зведений покажчик / Б. Ясінський. – Вашінгтон: Бібліотека Конгресу, ДК, 1999. – 291 c.
  . . .
  Симон Петлюра на сторінках українських газет 1917–1920 років : матеріали до біобібліографії / авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (керівник), Т. О. Борисенко, О. С. Залізнюк, Н. М. Носкіна ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К.: НБУВ, 2015. – 384 с.

  Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського на сторінках газет (1918–2008) : бібліогр. покажч. / авт.-уклад. : Н. Ф. Самохіна (кер. роботи), О. С. Залізнюк, Н. М. Носкіна, Н. І. Таранова ; ред. Н. Ф. Криворучко ; НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського ; ред. кол. О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К., 2008. – 308 c.

  Проверить актуальную версию списка.
  Дата обновления: 2016-06-10
 5. Ясінський Б. Незалежна преса України (1988-1992) : зведений покажчик / Б. Ясінський. – Вашінгтон : Бібліотека Конгресу, 1999. – 291 c.
  Другие фонды: НБУВ
  Другие фонды: LoC
  Указатель включает сведения о "новой" прессе Украины (880 изд.), а также "новой" украинской прессе Польши (15 изд.) и Чехословакии (1 изд.). Подробные описания содержат, кроме обычных библиографических сведений, адреса и телефоны, персоналию, организационную принадлежность, особенности полиграфии, места хранения оригиналов.
  Все описания изданий, а также указатели (именной и мест издания) полностью транслитерированы в латиницу и упорядочены в соответствии с транслитерированным написанием. Это может сбить с толку при попытке воспользоваться этим изданием. Впрочем, таблица транслитерации приложена. Есть статья на англ. яз. Оба оглавления указателя, похоже, не соответствуют реальной пагинации.

  В представленной копии отсутствуют не менее 5 последних страниц. Поиск по тексту не предусмотрен: Смотреть или скачать указатель.
  Дата обновления: 2016-06-14
Начало указателя Содержание Заглавия газет и другие ключевые слова Поиск Об указателе

© Российская национальная библиотека
Дата обновления: 2017-09-20